Σχετικά με εμάς

About us

Οι αξίες μας είναι σαν πυξιδα για τις δράσεις μας και περιγράφουν πώς συμπεριφερόμαστε στην αγορά.

Service Excellence

Εκτιμούμε τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Προσπαθούμε συνεχώς να φροντίζουμε καλύτερα τα συμφέροντά τους, προβλέποντας τις ανάγκες τους και παντα προσπαθούμε να τους δίνονται οι σωστές πληροφορίες,  ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Result Driven

Έχουμε επικεντρωθεί στην δημιουργία αξίας σε όλο τον οργανισμό ώστε να εμπνέει, να αναγνωρίζεται και  να εκτιμάται η συμβολή του κάθε μέλους.

Ακεραιότητα

Πιστεύουμε ότι η ακεραιότητα είναι το κλειδί για τη διατήρηση αξιόπιστης, ανοιχτής και ειλικρινής σχέσης με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.

Συνεχής βελτίωση

Είμαστε δεσμευμένοι για συνεχή μάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Ομαδικότητα

Εκτιμάμαι τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους μας και τους συνεργάτες μας και  αυτο το δειχνουμε με την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση μας.

 

 

Advertisements
Share this Page:
Read More&source=ticketseller.gr" class="social-icon si-borderless si-linkedin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="LinkedIn" target="_blank">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.